logo
Honorary Director: CUI Naifu
Consultants: SANG Xiangjun
Director:
Executive Vice-Chairman: FANG Jiake
Vice-Chairman: GUAN Xinping, ZHANG Jinzhong
Secretary-General: HAN Shuyan
Tung / Director: TANG Jun, BAI Hongguang, LUO Shilong, LIU Wenkui, CUI Yitai, HE Yue, HUANG Liping
Tung / Governing Unit:
CHINA FOUNDATION FOR POVERTY ALLEVIATION
THE AMITY FOUNDATION
TIANJIN MEDICAL COLLEGE 
YMCA Tianjin
Supervisors: TIAN Xianglan, HUANG Xiaoyan, SHENG Zhenming